Bnor

Een “goede” rijschool kun je kiezen aan de hand van het slagingspercentage.


Autorijschool Kijkuit gaat regelmatig de uitdaging aan met leerlingen die na meerdere malen gezakt te zijn, “of om welke reden dan ook” niet verder willen met de huidige opleider.
De uitdaging is dan samen aan de slag en slagen voor het BNOR examen.
Het slagingspercentage van de rijschool zal dus nooit op 100% komen, vanwege herexamens. Wat niet wil zeggen dat de kwaliteit minder is


BNOR examen:
Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid
Het nader onderzoek rijvaardigheid is een speciaal examen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Als iemand binnen vijf jaar viermaal gezakt is voor het rijexamen van het CBR, dan dient men daarna af te rijden via een ‘nader onderzoek rijvaardigheid’. Men blijft net zo lang het nader onderzoek rijden tot het rijbewijs behaald is, tenzij men gedurende 5 jaar geen examens rijdt, dan vervalt men weer tot een regulier praktijkexamen.
Er wordt van uitgegaan dat elke kandidaat binnen 4 keer zijn rijexamen moet kunnen halen; lukt dat niet, dan is de oorzaak vaak dat tijdens de rijles de leerstof niet goed is begrepen (uitgelegd) waardoor de lessen steeds moeilijker worden. Evengoed is er dan toch een praktijk examen aangevraagd (waar je nog niet klaar voor bent) dan zak je 1x, 2x, 3x en 4x met gevolg faalangst of onzekerheid.

Daarom wordt er tijdens het nader onderzoek speciaal aandacht aan dergelijke zaken geschonken. Ook geeft de rijvaardigheidsadviseur (examinator) van tevoren tips en stelt je op je gemak. Tijdens het examen geeft de rijvaardigheidsadviseur (examinator) ook uitleg en tips, tevens kan er tussendoor een time out ingevoegd worden, indien men dat zelf aangeeft.
Het is niet zo, dat je bij het nader onderzoek makkelijker slaagt dan bij een regulier rijexamen. Het is alleen zo, dat bij een nader onderzoek geprobeerd wordt de onzekerheid bij de kandidaat weg te nemen, waardoor de kans op succes toeneemt.
Tarief Bnor Examen € 285,00

Tip: Niet op praktijkexamen gaan als je er niet klaar voor bent!

× Hoe kan ik je helpen?